Historie

 

Vandværkets historie kan hentes her.

Andelshavere kan få en papirudgave af historien ved henvendelse til vandværket.