Husk

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

 

FBBR udfører i ugerne 23-27 eftersyn af brandhanerne i byen

læs mere om dette her

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Skibby Vandværk

Vandværket har ved udgangen af 2019 1055 andelshavere og forsyner ca. 1470 husstande, institutioner og  virksomheder i vores forsyningsområde,  der dækker Skibby by.
Årligt leveres ca. 155.000 m3 vand gennem 22km. hovedledninger og 5 km. stikledninger.

Vandets hårdhed er 20 dh grader, hvilket betegnes som hårdt. Se mere her.