Generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling afholdes hver år i marts måned, dato og tidspunkt følger.

Eventuelle forslag skal indgives til formanden inden udgangen af januar.

Dagsorden ifølge vedtægterne.