Generalforsamling

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hver år i marts måned.

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal indgives skrifteligt til bestyrelsens formand inden udgangen af januar måned.

Dagsorden ifølge vedtægterne.