Generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling afholdes hver år i marts måned, dato og tidspunkt følger

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Eventuelle forslag skal indgives til formanden inden udgangen af januar.